|
PDF Drukuj Email

Firma NETSOFT CONSULTING istnieje już 10 lat. Stanowi zintegrowany, dynamiczny zespół międzynarodowo certyfikowanych specjalistów.

Usprawniamy organizację, wnosimy do niej wartość dodaną, działamy na jej rzecz, w najlepszym interesie właściciela.

Jesteśmy doświadczonym parterem i doradcą w zakresie systemów zarządzania organizacjami, zwłaszcza wdrażania kontroli zarządczej.

Działamy w oparciu o uznane międzynarodowo standardy i najlepsze praktyki ładu korporacyjnego - pomagamy je wdrażać w organizacjach.

Świadczymy usługi i prowadzimy szkolenia w nastepujących obszarach: 

 

audyt wewnętrzny, zewnętrzny, nadzór audytorski, audyty zgodności, zapewnienie jakości w audycie wewnętrznym, oceny zewnętrzne a.w., audyt efektywności, audyty operacyjne, audyty projektów UE, usługodawca wg. art 275. 2), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). governance, corporate governance, IT governance, komitety audytu, kontrola wewnętrzna, kontrola finansowa, kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych – wdrażanie, ocena, audyt audyt informatyczny (audyt IT), audyt systemów informatycznych, audyty legalności oprogramowania, zarządzania licencjami i zasobami IT, audyt IT Governance międzynarodowe standardy i normy – wdrożenia, ocena, optymalizacja (IIA, ERM COSO, COBIT, ITIL, BASEL II, MIFID, ISO/IEC), zarządzanie procesowe (identyfikacja i analiza procesów, analiza systemowa, zarządzanie wiedzą) wdrażanie i nadzór nad procesami zarządzania strategicznego zarządzanie ryzykiem, compliance, controlling, usługi w zakresie GRC (Governance - Risk - Compliance), zewnętrzne zarządzanie projektami, audyt projektów systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzanie ciągłością biznesową (BCM), audyty zgodności z normami ISO/IEC, audyty ISO, audyty jakości systemy zarządzania jakością, zagadnienia rachunkowości finansowej i zarządczej oraz usługi finansowe, transformacje informacji ekonomiczno-finansowej w diagnozy i decyzje gospodarcze, restrukturyzacje, fuzje, przejęcia, konsolidacje, zapewnienie efektywności, audyt pozycji inwestycyjnej, audyt kosztów, human resources, działalności społecznej i naukowej wykłady na studiach zaocznych, podyplomowych, wieczorowych z w/w zagadnień. szkolenia, szkolenia wyjazdowe, konferencje, seminaria, współpraca z firmami szkoleniowymi, szkolenia door-to-door

 

Ład = governance

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact